Jednostki Dotowane

Podstawowe dane adresowe oraz kontaktowe do jednostek organizacyjnych znajdują się poniżej:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

Orszymowo 53, 09-460 Mała Wieś
tel./fax +48 242314221
e-mail szkolaorszymowo@poczta.onet.pl
http://nsporszymowo.wixsite.com/nsporszymowo

OSP w Dzierżanowie

Dzierżanowo 15

09-460 Mała Wieś

Prezes – Stanisław Kowalczyk

Naczelnik – Andrzej Kopyrski

OSP w Starych Gałkach

Stare Gałki 25

09-460 Mała Wieś

Prezes – Tomasz Stawiarski

Naczelnik – Jarosław Radzki

OSP przy SUR w Małej Wsi

ul. Warszawska 92

09-460 Mała Wieś

Prezes –

Naczelnik – Wojciech Sieklucki

OSP w Brodach Dużych

Brody Duże 19

09-460 Mała Wieś

Prezes – Marek Ciarka

Naczelnik – Andrzej Pielat

OSP w Podgórzu

Podgórze 3

09-460 Mała Wieś

Prezes – Antoni Bąbała

Naczelnik –Andrzej Górka

OSP w Orszymowie

Orszymowo 15

09-460 Mała Wieś

Prezes – Mirosław Nowak

Naczelnik – Waldemar Wernikiewicz

OSP w Małej Wsi

ul. Warszawska 2A

09-460 Mała Wieś

Prezes – Marek Kozicki

Naczelnik – Mateusz Iwański

OSP w Zakrzewie Kościelnym

Zakrzewo 12

09-460 Mała Wieś

Prezes – Edward Kamiński

Naczelnik – Mateusz Gołębiewski