Pracują dla Ciebie

Albin Krzysztof Dynarek

Wójt Gminy Mała Wieś

telefon: +48 242697969, +48 789 931 789
mail: wojt@malawies.pl


Monika Stypułkowska

Skarbnik Gminy (parter, pok. 11)

telefon: +48 242697971   mail: mstypulkowska@malawies.pl

Ewelina Kołodziejska

Sekretarz Gminy (parter, pok. 10)

telefon: +48 242697964   mail: ekolodziejska@malawies.pl

Mariusz Marciniak

Kierownik referatu ochrony środowiska i usług komunalnych (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697965   mail: mmarciniak@malawies.pl


REFERAT ORGANIZACYJNY


Katarzyna Jamowska

Inspektor ds. oświaty, archiwum (parter, pok. 5)

telefon: +48 242697974   mail: kjamowska@malawies.pl

Agnieszka Jóźwiak

Podinspektor ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej i promocji gminy (parter, pok. 1)

telefon: +48 242697975   mail: ajozwiak@malawies.pl

Aleksandra Gankowska

Referent ds. uzależnień,pomocy niepełnosprawnym, obsługi Rady Gminy, wyborów i referendów (parter, pok. 5)

telefon: +48 242697974   mail: agankowska@malawies.pl

Weronika Zyznowska

Podinspektor ds. kadrowych (parter, pok. 2)

telefon: +48 242697793   mail: wzyznowska@malawies.pl

Małgorzata Blechowska

Sekretarka (parter, pok. 9)

telefon: +48 242697960   mail: gmina@malawies.pl


REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW


Dorota Serwińska

Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy (parter, pok. 8)

telefon: +48 242697791   mail: dserwinska@malawies.pl

Anna Bąbała

Inspektor ds. księgowości budżetowej i Główny Księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki GOPS (parter, pok. 7)

telefon: +48 242697970   mail: ababala@malawies.pl

Agnieszka Lewandowska

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat (piętro, pok. 16)

telefon: +48 242697963   mail: alewandowska@malawies.pl

Bożena Anna Niemirowska

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej (piętro, pok. 15)

telefon: +48 242697972   mail: bniemirowska@malawies.pl

Anna Pawłowska

Główny księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświaty (piętro, pok. 15)

telefon: +48 242697972   mail: apawlowska@malawies.pl

Anna Piegat

Referent ds. księgowości podatkowej (piętro, pok. 16)

telefon: +48 242697963   mail: apiegat@malawies.pl

Anna Szczurowska

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej (parter, pok. 7)

telefon: +48 242697970   mail: aszczurowska@malawies.pl


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH


Wioleta Gankowska

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697798   mail: wgankowska@malawies.pl

Małgorzata Golacik

Podinspektor ds. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i melioracji (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697966

Sylwia Kołakowska

Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697965   mail: skolakowska@malawies.pl

Małgorzata Walicka

Podinspektor ds. ochrony środowiska (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697965   mail: mwalicka@malawies.pl


REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNIKACJI I INWESTYCJI


Adam Kacprzak

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji (parter, pok. 3)

telefon: +48 242697976   mail: akacprzak@malawies.pl

Piotr Nowatkiewicz

Inspektor ds. planowania przestrzennego, dróg i komunikacji (parter, pok. 6)

telefon: +48 242697979   mail: pnowatkiewicz@malawies.pl

Danuta Szmulewicz

Inspektor ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami (parter, pok. 6)

telefon: +48 242697979   mail: dszmulewicz@malawies.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO


Elżbieta Marciniak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (parter, pok. 4)

telefon: +48 242697968   mail: emarciniak@malawies.pl


PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. OBRONY CYWILNEJ,ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Małgorzata Jeznach

Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych, Inspektor ochrony danych osobowych (piętro, pok. 14)

telefon: +48 242697799   mail: mjeznach@malawies.pl


RADCA PRAWNY


Magdalena Wcisło

Obsługa Prawna Urzędu Gminy (piętro, pok. 12)

telefon: +48 242697792   mail: mwcislo@malawies.pl