Włodzimierz Jeznach

Przewodniczący Rady Gminy

telefon: +48505425048
+48 242697792

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00

Dariusz Chochół

Radny z Nakwasina

Jacek Klimczewski

Radny z Dzierżanowa

Jerzy Ostrowski

Radny z Podgórza Parcele

Justyna Koper

Radna z Małej Wsi

Dariusz Wysocki

Radny z Zakrzewa Kościelnego

Dariusz Jóźwik

Radny z Chylina

Albin Dynarek

Radny z Lasocina

Wanda Kwaśnik

Radna z Węgrzynowa

Piotr Nowatkiewicz

Radny z Niździna

Jarosław Maćkiewicz

Radny z Orszymowa

Andrzej Pielat

Radny z Bród Dużych

Stanisław Pielat

Radny z Małej Wsi

Grażyna Kurzyńska

Radna z Nowych Gałek


 • Komisja Rewizyjna

  Klimczewski Jacek

  Maćkiewicz Jarosław

  Nowatkiewicz Piotr

  Jóźwiak Dariusz

 • Komisja Budżetowo Gospodarcza i Ochrony Środowiska

  Pielat Andrzej

  Kwaśnik Wanda

  Pielat Stanisław

  Wysocki Dariusz

 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

  Ostrowski Jerzy

  Kurzyńska Grażyna

  Chochół Dariusz

  Koper Justyna

  Dynarek Albin

Content | Menu | Access panel