Rada Gminy


Bartłomiej Wojciech Wiktorzak – Przewodniczący Rady Gminy
+48 242697792,  +48 505 425 048

email: radagminy@malawies.pl

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 w każdą środę w godzinach 15.00-17.00


Ambroziak Piotr
Okręg wyborczy nr 2 (Kupise, Podgórze, Podgórze – Parcele)

Błaszczak Robert
Okręg wyborczy nr 3 (Chylin)

Cieślak Wojciech
Okręg wyborczy nr 12 (Lasocin, Wilkanowo)

Klimczewski Jacek
Okręg wyborczy nr 15 (Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Liwin, Rąkcice)

Kurzyńska Grażyna
Okręg wyborczy nr 5 (Kiełtyki, Nowe Gałki)

Nowatkiewicz Krzysztof
Okręg wyborczy nr 14 (Główczyn, Murkowo, Nakwasin)

Nowatkiewicz Piotr
Okręg wyborczy nr 7 (Niździn, Perki)

Ostrowski Waldemar
Okręg wyborczy nr 10 (Mała Wieś, ulice: Botaniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa,
Ogrodowa, Parkowa, Piekarnicza, Płońska, Słoneczna, Topolowa, Wierzbowa)

Pielat Andrzej
Okręg wyborczy nr 4 (Brody Duże, Przykory, Stare Gałki)

Pielat Stanisław
Okręg wyborczy nr 9 (Mała Wieś, ulice: Czereśniowa, Marii Dąbrowskiej, Hipolita Gawareckiego, Jana III Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Św. Maksymiliana Kolbego,
Zofii Nałkowskiej, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Władysława Jagiełły)
kontakt: +48 662 316 943

Rosiński Marcin Wiesław
Okręg wyborczy nr 1 (Zakrzewo Kościelne)

Stanisławski Robert
Okręg wyborczy nr 11 (Nowe Święcice, Stare Święcice, Ściborowo)

Stefaniak Michał
Okręg wyborczy nr 8 (Mała Wieś, ulice: Graniczna, Łąkowa, Pierwsza, Pocztowa, Polna, Poprzeczna, Warszawska)

Walter Paweł
Okręg wyborczy nr 13 (Borzeń,Orszymowo)

Wiktorzak Bartłomiej Wojciech
Okręg wyborczy nr 6 (Brody Małe, Nowe Arciszewo, Stare Arciszewo, Węgrzynowo)
kontakt: +48 505 425 048