Rada Gminy

Andrzej Pielat – Przewodniczący Rady Gminy
telefon: +48505425048 +48 242697792

email; radagminy@malawies.pl

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00


Robert Błaszczak Radny z Chylina

Jacek Klimczewski Radny z Dzierżanowa

Krzysztof Mirosław Dębski Radny z Małej Wsi

Ryszard Gankowski Radny ze Starego Arciszewa

Grażyna Kurzyńska Radna z Nowych Gałek

Radosław Miszczyński Radny z Główczyna

Albin Krzysztof Dynarek Radny z Lasocina

Krzysztof Ciarka Radny z Małej Wsi

Piotr Nowatkiewicz Radny z Niździna

Jerzy Michał Ostrowski Radny z Podgórza-Parcele

Aldona Barbara Biłyk Radna z Małej Wsi

Zbigniew Popiołek Radny z Orszymowa

Łukasz Stobiecki Radny z Zakrzewa Kościelnego

Piotr Wiktor Szmulewicz Radny ze Starych Święcic