Rada Gminy

Andrzej Pielat – Przewodniczący Rady Gminy
telefon: +48505425048 +48 242697792

email; radagminy@malawies.pl

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00


Robert Błaszczak Radny z Chylina

Jacek Klimczewski Radny z Dzierżanowa

Krzysztof Mirosław Dębski Radny z Małej Wsi

Ryszard Gankowski Radny ze Starego Arciszewa

Grażyna Kurzyńska Radna z Nowych Gałek

Radosław Miszczyński Radny z Główczyna

Albin Krzysztof Dynarek Radny z Lasocina

Krzysztof Ciarka Radny z Małej Wsi

Piotr Nowatkiewicz Radny z Niździna

Jerzy Michał Ostrowski Radny z Podgórza-Parcele

Aldona Barbara Biłyk Radna z Małej Wsi

Zbigniew Popiołek Radny z Orszymowa

Łukasz Stobiecki Radny z Zakrzewa Kościelnego

Piotr Wiktor Szmulewicz Radny ze Starych Święcic


Komisja Rewizyjna
 1. Piotr Wiktor Szmulewicz – Przewodniczący Komisji
 2. Radosław Miszczyński – Zastępca Przewodniczącego
 3. Jacek Klimczewski
 4. Piotr Nowatkiewicz
Komisja Budżetowo Gospodarcza i Ochrony Środowiska
 1. Ryszard Gankowski – Przewodniczący Komisji
 2. Albin Krzysztof Dynarek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Krzysztof Ciarka
 4. Aldona Barbara Biłyk
 5. Zbigniew Popiołek
 6. Łukasz Stobiecki
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
 1. Krzysztof Mirosław Dębski – Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Michał Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Robert Błaszczak
 4. Ryszard Gankowski
 5. Grażyna Kurzyńska
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Albin Krzysztof Dynarek – Przewodniczący Komisji
 2. Robert Błaszczak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Krzysztof Ciarka
 4. Piotr Wiktor Szmulewicz
 5. Aldona Barbara Biłyk