Włodzimierz Jeznach

Przewodniczący Rady Gminy

telefon: +48505425048
+48 242697792

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00

Alfred Szymczak

Radny z Małej Wsi

Dariusz Chochół

Radny z Nakwasina

Jacek Klimczewski

Radny z Dzierżanowa

Jerzy Ostrowski

Radny z Podgórza Parcele

Justyna Koper

Radna z Małej Wsi

Dariusz Wysocki

Radny z Zakrzewa Kościelnego

Dariusz Jóźwik

Radny z Chylina

Wanda Kwaśnik

Radna z Węgrzynowa

Piotr Nowatkiewicz

Radny z Niździna

Jarosław Maćkiewicz

Radny z Orszymowa

Andrzej Pielat

Radny z Bród Dużych

Stanisław Pielat

Radny z Małej Wsi

Grażyna Kurzyńska

Radna z Nowych Gałek

Albin Dynarek

Radny z Lasocina


 • Komisja Rewizyjna

  Klimczewski Jacek

  Maćkiewicz Jarosław

  Nowatkiewicz Piotr

  Jóźwiak Dariusz

 • Komisja Budżetowo Gospodarcza i Ochrony Środowiska

  Pielat Andrzej

  Kwaśnik Wanda

  Pielat Stanisław

  Wysocki Dariusz

  Szymczak Alfred

 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

  Ostrowski Jerzy

  Kurzyńska Grażyna

  Chochół Dariusz

  Koper Justyna

  Dynarek Albin

W dniu 21.02.2018 r. od godz. 9:00 będą wydawane paczki żywnościowe przy ul. Kochanowskiego 1.
Content | Menu | Access panel