Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w dniu 10 lipca 2019 roku Wójt Gminy Mała Wieś ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mała Wieś ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Content | Menu | Access panel