Kwiecień 2018

Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników

  • 30 kwietnia 2018
  • 16:00

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 30 kwietnia za II kwartał 2018 roku

Maj 2018

Rajd Rowerowy z Okazji Dnia Flagi

  • 1 maja 2018
  • 13:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Rajdzie Rowerowym z Okazji Dnia Flagi. Szczegółowe informacje w linku.

Ostateczny termin złożenia w KRUS zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

  • 31 maja 2018
  • 23:59

Rolnicy, którzy prowadząc działalność rolniczą jednocześnie posiadają firmę i opłacają tzw. podwójny KRUS, muszą pamiętać, aby w najbliższym czasie odwiedzić placówkę rolniczej Kasy. Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie. Ma ono wskazać, że nie przekroczył rocznej […]

Content | Menu | Access panel