Luty 2019

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Mała Wieś

  • 22 lutego 2019
  • 10:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Mała Wieś (proszę o wskazanie numeru bądź nazwy sali) w dniu 22.02.2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 14:00. Podczas Mobilnego Punktu […]

Szkolenie dla Rolników – : „Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym na potrzeby działań PROW 2014-2020”.

  • 26 lutego 2019
  • 10:00

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w PŁOCKU zaprasza na szkolenie w dniu 26.02.2019 o godzinie 10:00. Szkolenie odbędzie się na Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Mała Wieś. TEMAT: „Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym na potrzeby działań PROW 2014-2020”. WYKŁADOWCY: Kostrzew Piotr, MODR, O/Płock. Organizator: Kowalski Remigiusz, tel 509-410-765

Marzec 2019

Content | Menu | Access panel