Czerwiec 2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  • 25 czerwca 2018
  • 09:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 czerwca 2018 r., o godzinie 9:00 Proponowany porządek obrad: 1. Analiza projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie. 2. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 3. Opiniowanie projektów uchwał […]

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

  • 25 czerwca 2018
  • 11:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 25 czerwca 2018 r., o godzinie 11:00 Proponowany porządek obrad: 1. Analiza projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie. 2. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. […]

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska

  • 25 czerwca 2018
  • 13:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie  Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 25 czerwca 2018 r., o godzinie 13:00 Proponowany porządek obrad: 1. Analiza projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie. 2. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 3. Opiniowanie […]

XXXVI Sesja Rady Gminy Mała Wieś

  • 26 czerwca 2018
  • 09:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady […]

Świętojański Rajd Rowerowy

  • 30 czerwca 2018
  • 17:00

Serdecznie zapraszamy na drugi w tym roku Rajd Rowerowy. Śladami roku ubiegłego, Świętojański Rajd Rowerowy rozpocznie Wianki w Zakrzewie, na które również serdecznie zapraszamy. Prosimy o zapisy w GCK MultiOsada osobiście lub pod nr tel. 570-604-310

Content | Menu | Access panel