Październik 2018

Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników

  • 31 października 2018
  • 19:30

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 października za IV kwartał 2018 roku

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel