W związku z planowanym wyłączeniem prądu na terenie wodociągu SUW Przykory, w dniu 24 stycznia 2020 roku w godzinach 8.00 – 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Content | Menu | Access panel