Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Mała Wieś

W sobotę 6 marca 2021 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Mała Wieś. Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych, celebrował proboszcz ks. Edward Kuzak. Następnie zgromadzeni udali się przed pomnik upamiętniający miejsce ostatniej walki Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Stare Gałki gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Urząd Gminy w Małej Wsi reprezentowali: Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pielat oraz Kierownik USC Pani Elżbieta Marciniak.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 11-14 lat a 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 9 kwietnia 2021r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu: POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku: POBIERZ

Już za miesiąc spis powszechny!

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

W lewym górnym rogu jest napis Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Na środku grafiki jest granatowy pasek z napisem Już za miesiąc! Po prawej stronie widać uśmiechniętą kobietę. W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła: dwa białe ze znakami dodawania i odejmowania, pod spodem dwa czerwone ze znakami mnożenia i dzielenia, obok nich napis Liczymy się dla Polski!  W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 06 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś

Wójt Gminy Mała Wieś informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MAŁA WIEŚ. Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 25.03.2021 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Urząd Gminy Mała Wieś informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty na w/w zadanie można składać do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 9:00. Miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu (pokój nr 9).

Więcej informacji w linku.

Podsumowanie 29 Finału WOŚP w Małej Wsi

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii. Już pomalutku opadają emocje z nim związane i jedno możemy stwierdzić dziś na pewno, że to był wyjątkowy i najtrudniejszy Finał WOŚP jaki przyszło nam w ostatnich latach organizować. Obowiązujące restrykcje nie pozwalały na wiele. Osób zaangażowanych było tez mniej niż w latach poprzednich, było to pewnie podyktowane obawą o zdrowie własne i swoich bliskich. Jednak pomimo panujących, trudnych warunków epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 udało się zebrać piękną sumę. Wynik jaki udało się osiągnąć Sztabowi działającemu przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  podczas 29 Finału WOŚP to 24 100,00 zł. Było to możliwe tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu naszych  niezastąpionych WOLONTARIUSZY, DARCZYŃCÓW i pracowników MultiOsady, którzy od lat tworzą Gminny Sztab WOŚP. (więcej…)

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Wyszogrodzie za pośrednictwem szkół upływa z dniem 31 marca 2021 r.
Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać  można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Więcej informacji na temat konkursu udzieli Placówka Terenowa KRUS w Wyszogrodzie ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród  (tel. 242311248, e-mail: wyszogrod@krus.gov.pl).

Regulamin konkursu

Content | Menu | Access panel