Projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2019 rok”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2019 rok.” Konsultacje trwają do 26 października 2018 roku. (więcej…)

Zapraszamy dziś na spotkanie w sprawie rządowego programu pn. ,,Czyste powietrze”

Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, że w dniu 8 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 17  odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie programu rządowego pn. ,,Czyste powietrze”. Serdecznie zapraszamy. (więcej…)

Obwieszczenie ws. doszacowania szkód suszowych

Informujemy rolników, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód suszowych, tj. w czerwcu bądź w lipcu 2018 r., o możliwości złożenia – jeśli wystąpiły szkody, podania do Komisji suszowej w Małej Wsi w sprawie doszacowania szkód w uprawach buraka cukrowego i ziemniaka – w terminie do dnia 09.10.2018 r., do godziny 15:00 – dotyczy upraw uszkodzonych, nie zebranych z pól. (więcej…)

Ultimate Frisbee w Małej Wsi

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, serdecznie zaprasza na warsztaty ULTIMATE FRISBEE, które odbędą się 27 października w Hali Sportowej w Małej Wsi. Ultimate Frisbee to koedukacyjny gra zespołowa z użyciem plastikowego dysku frisbee, łącząca w sobie elementy koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i rugby. Proste zasady czynią ją bardzo łatwą do opanowania dla początkujących. Na treningu omówione zostaną podstawowe rzuty i zagrania, spotkanie zakończymy meczem. Trening poprowadzony zostanie przez Mad Hatters Płock, którzy obecnie są m.in. 4. drużyną Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Warsztaty rozpoczynają się od godz. 13.00. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia oraz osoby dorosłe. Zajęcia zarówno dla kobiet jak i mężczyzna. Zapisy w GCK MultiOsada osobiści lub pod nr tel. 570-604-310 (więcej…)

Jesienne warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu naszej gminy za Jesienne Warsztaty Plastyczne, które odbędą się 13 października w godz. 10.00-12.00 w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Wykonamy wspólnie piękne jesienne lampiony, które będą rozświetlać nam ponure jesienne wieczory. Zapisy nie obowiązują – wystarczy przyjść i kreatywnie spędzić czas. Udział w warsztatach jest bezpłatny. (więcej…)

Apel mieszkańców o remont drogi powiatowej Nr 2965W relacji Węgrzynowo – Podgórze w miejscowości Brody Duże

21.09.2018 r. o godzinie 17.00 na drodze powiatowej Nr 2965W w Węgrzynowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi, w którym uczestniczyli również: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Radna Gminy Mała Wieś Wanda Kwaśnik oraz sołtys wsi Węgrzynowo Łucja Piekut. Powodem spotkania był krytyczny, pogarszający się z każdym dniem stan w/w drogi, który zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dla jej użytkowników. Pomimo wcześniej wysłanego zaproszenia, na spotkaniu nie pojawił się Starosta Płocki Mariusz Bieniek. W związku z tym przybyli mieszkańcy wystosowali petycję o remont drogi powiatowej Nr 2965W relacji Węgrzynowo – Podgórze, do której dołączyli 122 zebrane podpisy oraz dokumentację fotograficzną ukazującą zły stan drogi. Przedstawiciele mieszkańców złożyli w/w pismo osobiście w dniu 25.09.2018 r. na ręce Wicestarosty Iwony Sierockiej.

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i prowadzoną kampanią wyborczą do w/w organów, udostępnia się bezpłatnie świetlice wiejskie (w Główczynie, w  Starych Gałkach, w Lasocinie, w Nakwasinie, w Węgrzynowie, w Starych Święcicach), pomieszczenia w placówkach oświatowych (w Szkole  Podstawowej w Dzierżanowie, w Szkole Podstawowej w Podgórzu i w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi) i  remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiące własność Gminy Mała Wieś,  do organizacji przez komitety wyborcze spotkań przedwyborczych z mieszkańcami Gminy Mała Wieś.

W sprawie ustalenia dat i godzin spotkań przedwyborczych proszę o kontakt z sołtysami, z dyrektorami  placówek oświatowych i władzami OSP.

25.09.2018 r. /-/ Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski

Historyczny Rajd Rowerowy

Za nami ostatni rajd rowerowy w tym roku, organizowany przez SKW Malwa i GCK MultiOsada w Małej Wsi. Tym razem w niedzielę 23 września ponad 50 osobowa grupa rowerzystów pokonała trasę z Małej Wsi do Borowic. Po drodze w Reczynie natknęliśmy się na kamień z płytą upamiętniającą lądowanie awaryjne amerykańskiego samolotu B17 (superfortecy) w lutym 1945 roku po bombardowaniu Berlina, a miejscem docelowym był Park przy Dworze w Borowicach. Dwór powstał w 1918 roku dla rodziny Turskich. Po II Wojnie Światowej we dworku mieściła się szkoła podstawowa. Do dziś dworek przeszedł dwie renowacje w 1975 i 1995 roku. Dwór wykazuje cechy późnego klasycyzmu i neorenesansu.


(więcej…)

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel