Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Mała Wieś projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 1. Przedmiot konsultacji: Statuty sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś.
 2. Termin konsultacji: od 4 do 14 stycznia 2019 r.
  Nazwa sołectwa Data i godzina przeprowadzenia konsultacji w I i II terminie Miejsce przeprowadzenia konsultacji
  Borzeń 4.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Brody Duże 4.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

   Remiza OSP w Brodach Dużych
  Chylin 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w Chylinie
  Dzierżanowo 11.01.2019r.

   godz. 16.00 i 16.30

  Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
  Główczyn 7.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Świetlica wiejska w Główczynie
  Kiełtyki 7.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  U sołtysa
  Lasocin 13.01.2019 r.

  Godz. 13.00 i 13.30

  Świetlica wiejska w Lasocinie
  Liwin 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  U sołtysa
  Mała Wieś 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  Urząd Gminy w Małej Wsi
  Nakwasin 5.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Niździn 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Małej Wsi
  Nowe Arciszewo 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Orszymowo 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Orszymowie
  Perki 10.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Podgórze 11.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Podgórze Parcele 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Stare Arciszewo 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Stare Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Starych Gałkach
  Stare Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Węgrzynowo 14.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Świetlica wiejska w Węgrzynowie
  Wilkanowo 7.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Zakrzewo Kościelne 9.01.2019 r.

  Godz. 18.30 i 19.00

  Remiza OSP w Zakrzewie Kościelnym
 • Forma konsultacji: zebranie wiejskie.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 min od godziny zebrania zwołanego w pierwszym terminie.

Konsultacje będą polegały na zapoznaniu się z projektem statutu sołectwa i oddaniu głosu popierającego lub przeciwnego na pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwa określonego w załączniku do projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś przedstawionym na zebraniu”

Projekty statutów będących przedmiotem konsultacji wyłożone zostaną do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

-w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1, 09-460 Mała Wieś,  sekretariat pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu,                                                                                                                        -u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Mała Wieś lub w uzgodnieniu z sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej,                                                                                                                              -zamieszczone na stronie internetowej www.malawies.pl.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Zarządzenie Nr 10/2018  Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Projekt Uchwały Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w 2019 roku mieszkańcy Gminy Mała Wieś będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4 w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00, w środy w godzinach 12.00-16.00 i w piątki w godzinach 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gmina Mała Wieś.

Szczegóły w BIP.

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi, ul. Płońska 4 oraz za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia

Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki dla rodzin 3+ przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadanie Karty zapewnia niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych.

Urząd Gminy w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko inkasenta do poboru opłat za wodę na terenie Gminy Mała Wieś

Kandydat na inkasenta winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.  Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podstawowe obowiązki:

1)   odczyty wodomierzy u odbiorców wody zgodnie z okresami rozliczeniowymi,

2)   wyliczanie oraz pobieranie opłat za pobór wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej,

3)   wydawanie wydruków faktur VAT,

4)   codzienne rozliczanie się z pobranych opłat za wodę i ścieki oraz wpłata gotówki na konto bankowe Urzędu Gminy Mała Wieś. (więcej…)

Informacja o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Urząd Gminy Mała Wieś zawiadamia, że Rada Gminy Mała Wieś w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr 14/III/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mała Wieś obowiązują od 1 lutego 2019 roku i wynoszą:
13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dot. odpadów segregowanych,
18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dot. odpadów niesegregowanych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej na Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ usytuowanego w budynku przy ul. Płońskiej 2 w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.12.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej- link

Podziękowanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

“Serdecznie dziękuję za Państwa udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania, podczas której wspólnie przeczytaliśmy “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz teksty z Antologii Niepodległości. Na Państwa ręce składam także podziękowania wszystkim osobom, które wsparły Państwa akcję Narodowego Czytania i wzięły w niej udział. Jest dla mnie wielką satysfakcją, że w tym szczególnym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wszyscy razem doświadczyliśmy prawdziwej radości i przyjemności obcowania z wybitną polska literaturą, oddającą naszego narodowego ducha”. Takimi słowami rozpoczyna się list jaki otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w akcji „Narodowe Czytanie”.

(więcej…)

Świąteczny Koncert Andrzeja Rybińskiego w MultiOsadzie

Okres bożonarodzeniowy to czas szczególny dla wszystkich, to taka magiczna pora szeroko rozumianego oczekiwania, czas, kiedy poza wytężoną pracą, obowiązkami, przygotowaniami do Świąt, ludzie zatrzymują swoje myśli na chwilę, by wspólnie celebrować ten wyjątkowy czas. Wspólnemu świętowaniu sprzyja kolędowanie, wspólne przygotowywanie posiłków, ozdób choinkowych i nie tylko w rodzinnym gronie, ale również w kościołach, w salach koncertowych, Domach Kultury, gdzie można poczuć świąteczną atmosferę życzliwości, wspólnoty i pojednania. Tak też było w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi! 22 grudnia o godz. 17.00 mieszkańcy gminy Mała Wieś spotkali się na bardzo wyjątkowym świątecznym koncercie Andrzeja Rybińskiego, piosenkarza z ponad czterdziestoletnim stażem artysty estradowego, obdarzonego wyjątkowym głosem, którego Polacy cenią nie tylko za twórczość, ale również doskonały kontakt z publicznością. Podczas koncertu oprócz pięknych polskich kolęd usłyszeli również największe przeboje piosenkarza. Był to czas kiedy mogliśmy oderwać się od pracy i wyjątkowo nastrojowej scenerii poczuć magię świąt Bożego Narodzenia. Charakter naszego wydarzenia stworzył możliwość obcowania z kulturą i tradycją. Muzyka łagodzi obyczaje, a spotkanie podczas którego rozbrzmiewają łagodne dźwięki kolęd, tworząc atmosferę niezwykłej życzliwości zbliża ludzi i zacieśnia ich więzi.

(więcej…)

Spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Mała Wieś

W dniu 21 grudnia  2018 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się  spotkanie z sołtysami Gminy Mała Wieś. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz pracownicy urzędu. Na spotkaniu zostały omówione szczegółowo sprawy związane z planowanymi zmianami w statutach sołectw i rozpoczynającymi się w styczniu 2019 roku konsultacjami społecznymi projektów statutów sołectw stanowiących załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś. W myśl ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zmiana statutów sołectw wynika przede wszystkim z proponowanego wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej z dotychczasowej 4 letniej do 5 lat. Omówiono ponadto sprawy związane planowanym terminarzem wyborów sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję w lutym 2019 roku. Pan Wójt Zygmunt Wojnarowski przedstawił  sołtysom, w podziale na poszczególne sołectwa,  kwoty zadłużenia względem Gminy związane z  zaległościami za wodę i ścieki, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, odpady komunalne, czynsze za mieszkania komunalne.

Content | Menu | Access panel