Informacja

W związku z wprowadzeniem w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania, zamknięte zostają wszystkie place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych, przedszkolu i Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, siłownie zewnętrzne i  świetlice wiejskie na terenie Gminy Mała Wieś. Proszę o ograniczenie wyjść z domu, zgromadzeń i  spotkań a także spacerów.Apeluję o stosowanie się do wszystkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/Zygmunt Wojnarowski

Urząd Gminy Mała Wieś zawiesza obsługę bezpośrednią interesantów.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mała Wieś  podjąłem decyzję o zamknięciu urzędu dla interesantów. Od wtorku, 17 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Mała Wieś zawiesza obsługę bezpośrednią interesantów. Obsługa mieszkańców będzie prowadzona  telefonicznie, za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, poczty elektronicznej lub ePUAP, w godzinach pracy  urzędu. W sytuacjach nagłych wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, sprawy będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.  Druki do pobrania znajdują się na stronie www.malawies.pl w zakładce  Dokumenty. Wszystkie opłaty proszę dokonywać w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi lub on-line.

Wszelkie informacje można uzyskać:

gmina@malawies.pl

tel 242697960

fax 242697961

Proszę o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego  Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/Zygmunt Wojnarowski

 

 

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.

  1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe
    z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
    za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
  2. Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj
    z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użycia powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Płocki zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego, w  związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).  Decyzja ta ma  na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług. Usługi będą świadczone na odległość  poprzez telefon oraz z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Zawieszenie działalności  następuje na okres od 13.03.2020r. do odwołania.Starosta Płocki wyda odrębny Komunikat o przywróceniu dotychczasowego harmonogramu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail starostwo@powiat.plock.pl, fax 24 267 68 48 lub przez skrzynkę ePUAP na adres: 59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu 24 267 67 76.

 

Odwołane bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje mieszkańców Gminy Mała Wieś, że  bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, które planowane były w Urzędzie Gminy Mała Wieś na sali konferencyjnej w dniu 18.03.2020 r. (środa) w godzinach 9:00 – 12:00 zostają odwołane.

Content | Menu | Access panel