Numery telefonów

Wójt Gminy
+48 242697969
Sekretarz Urzędu Gminy
+48 242697964
Skarbnik Gminy
+48 242697971
Sekretariat
+48 242697960
Fax
+48 242697961
Podatki i opłaty lokalne
+48 242697963
Ochrona Środowiska, Usługi komunalne
+48 242697965
Ochrona Środowiska - mieszkania komunalne
+48 242697966
Dowody Osobiste, Obsługa Rady Gminy
+48 242697967
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
+48 242697968
Płace Urzędu Gminy, Przelewy
+48 242697970
Oświata - Płace, Księgowość
+48 242697972
Oświata - Sprawy Ogólne, GKRPA
+48 242697974
Biuro podawcze, Działalność gospodarcza
+48 242697975
Inwestycje, Pozyskiwanie Środków Pozabudżetowych, Przetargi
+48 242697976
Planowanie Przestrzenne, Drogi Gminne, Rolnictwo
+48 242697979
Finanse, Podatek VAT, Z-ca Skarbnika
+48 242697791
Przewodniczący Rady Gminy, Radca Prawny
+48 242697792
Kadry, Obsługa Sołectw
+48 242697793
Zarządzanie Kryzysowe, OSP
+48 242697799
Kierownik GOPS
+48 242697962
Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny
+48 242697977
Pracownicy Socjalni
+48 242697978
Nieodpłatna Pomoc Prawna
+48 242697790