Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Sekretariat
tel. 24 269-79-60
fax 24 269-79-61

e-mail: gmina@malawies.pl
  www.malawies.pl
 
Konto Bankowe:  66 9006 0007 0000 0215 2000 0020

NIP: 774-18-96-654
Regon: 000548324

Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 -15.00
środa 9.00 -17.00
czwartek 7.00 -15.00
piątek 7.00 -15.00 

 

Wójt Gminy
Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
tel. 24 269-79-69
kom. 505-717-047
gmina@malawies.pl

Sekretarz Gminy
Jadwiga Nowatkiewicz
tel. 24 269-79-64
jnowatkiewicz@malawies.pl

 

Skarbnik Gminy
Monika Stypułkowska
tel.24 269-79-71
mstypulkowska@malawies.pl

 

Stanowiska:

Dorota Serwińska
Zastępca Skarbnika Gminy, Główny Księgowy
tel.24 269-79-70
dserwinska@malawies.pl

Inspektor ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych
Wanda Dębska
tel. 24 269 77 93
wdebska@malawies.pl

Inspektor ds. rolnictwa, geodezji  i gospodarki nieruchomościami            
Danuta Szmulewicz                                                                                   
tel. 24 269 79 79
dszmulewicz@malawies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej i podatku VAT                           

tel. 24 269 77 91
wbernacka@malawies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej i Główny Księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki GOPS
Anna Bąbała                                                                                              
tel. 24 269 79 70
ababala@malawies.pl

Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Agnieszka Zaorska                                                                                  
tel. 24 269 79 63
azaorska@malawies.pl

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat
Jadwiga Stefaniak                                                                                     
tel. 24 269 79 63
jstefaniak@malawies.pl

Inspektor ds. dowodów osobistych, obsługi Rady Gminy, wyborów i referendów
Krystyna Nowakowska                                                                           
tel. 24 269 79 67
knowakowska@malawies.pl             

Kierownik referatu ochrony środowiska i usług komunalnych
Mariusz Marciniak                                                                                    
tel. 24 269 79 65
mmarciniak@malawies.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Marciniak                                                                                    
tel. 24 269 79 68
usc@malawies.pl
emarciniak@malawies.pl

Referent ds. rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy osobom niepełnosprawnym
Aleksandra Kocik                                                                                      
tel. 24 269 79 79
akocik@malawies.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych
Ewelina Kołodziejska                                                                                
tel. 24 269 79 76
ekolodziejska@malawies.pl

Podinspektor ds. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i melioracji
Małgorzata Golacik                                                                                  

tel. 24 269 79 65
mgrzelak@malawies.pl

Inspektor ds. przygotowania, realizacji i nadzoru  inwestycji, gospodarki mieszkaniowej i budownictwa
Barbara Dominikiewicz                                                                            
tel. 24 269 79 76
bdominikiewicz@malawies.pl

Referent ds zarządzania kryzysowego,obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i ochrony p.poż.
Małgorzata Jeznach
tel. 24 269 77 99
mjeznach@malawies.pl

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, dróg i komunikacji
Piotr Nowatkiewicz
tel. 24 269 79 79
pnowatkiewicz@malawies.pl

Referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji
Wioleta Gankowska
tel. 24 269 77 99
wgankowska@malawies.pl

Obsługa Prawna Urzędu Gminy
Adwokat Magdalena Wcisło-pracuje w każdą środę w godzinach: 13.30-15.00
tel.24 269-77-92

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze