Virtual Tour

Stowe is a town in Lamoille County, Vermont, United States. The population was 4,314 at the 2010 census. Tourism is a significant industry

This article uses material from the Wikipedia article Stowe, Vermont, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.