Szanowni Państwo Gmina Mała Wieś rozpoczyna wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku realizację projektu badawczego: „Ocena zapotrzebowania na opiekę profesjonalną (stacjonarna i domową) oraz nieprofesjonalną seniorów (aktualnych i przyszłych) Gminy Mała Wieś w kontekście ich wydolności funkcjonalnej”.
Celem badań jest:
1. Określenie zapotrzebowania na opiekę profesjonalną (stacjonarną i domową) oraz nieprofesjonalną seniorów (aktualnych i przyszłych) gminy Mała Wieś w kontekście ich wydolności funkcjonalnej.
2. Badanie pozwoli na diagnozę lokalną aktualnego zapotrzebowania seniorów na opiekę osób drugich. Natomiast objęcie badaniem mieszkańców gminy Mała Wieś w wieku 18-65 r. ż. umożliwi prognozowanie tego zapotrzebowania w kolejnych latach.

Badania wykonywane w ramach projektu:
1. dla aktualnych seniorów gminy Mała Wieś (po 65 r.ż.) w zakresie:
a) parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze),
b) budowy ciała – wskaźnik WHR, BMI, zawartości tłuszczu i ewentualnie innych elementów budulcowych w organizmie,
c) postawy ciała i stóp,
d) aktywności fizycznej (metoda PAQ),
e)  stylu życia (kwestionariusz zachowań zdrowotnych),
f) wydolności funkcjonalnej, samoopiekuńczej i samopielęgnacyjnej z zastosowaniem narzędzi standaryzowanych (stopień odżywienia, badanie grzybicy płytki paznokciowej oraz badanie w kierunku deformacji i wrastania płytki paznokciowej, stopień wydolności samoopiekuńczej/samopielęgnacyjnej, ocena czynności życia codziennego, ocena ryzyka odleżynowego, ocena stopnia odleżyn, ocena geriatryczna)
2. dla mieszkańców gminy Mała Wieś 18-65 r. ż. w zakresie:
a) parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze),
b) budowy ciała – wskaźnik WHR, BMI, zawartości tłuszczu i ewentualnie innych elementów budulcowych w organizmie,
c)  postawy ciała i stóp,
d) aktywności fizycznej (metoda PAQ)
e) stylu życia (kwestionariusz zachowań zdrowotnych).

W badaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Mała Wieś w wieku:
18 – 25 r.ż. – 50 osób
26 – 45 r.ż. – 50 osób
46 – 65 r.ż. – 50 osób
65+ r.ż.  – 50 osób

Badania są bezpłatne. Indywidualne wyniki badań każdy z mieszkańców otrzyma bezpośrednio.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie udziału w badaniu w terminie od 18 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 roku tel. 24 269 79 74

Badania będą przeprowadzane w SPZOZ w małej wsi ul. Św. M. Kolbego 13 w dniach
10 stycznia 2018 środa        13.00-18.00
11 stycznia 2018  czwartek   8.00-18.00
12 stycznia 2018  piątek       8.00-13.00
18 stycznia 2018 czwartek    8.00-18.00
19 stycznia 2018 piątek        8.00-13.00