Pierwsze warsztaty z rysowania karykatur w MultiOsadzie za nami. W piątkowe popołudnie w cudownym towarzystwie i spokojnej atmosferze z lekką dozą humoru, zmierzyliśmy się z rysunkiem satyrycznym i spróbowaliśmy stworzyć karykatury. Jak nam poszło? Oczywiście wspaniale, a wszystko za sprawą wyjątkowego trenera Szymona Teluka. Jak sam nam powiedział dziw­ny i pe­łen skraj­no­ści za­wód ka­ry­ka­tu­rzy­sty to­wa­rzy­szy mu od kie­dy roz­po­czynał pra­cę za­wo­do­wą. W pierw­szych la­tach głów­nie na bul­wa­rach i pro­me­na­dach Eu­ro­py, dziś głów­nie na im­pre­zach zor­ga­ni­zo­wa­nych, tar­gach i even­tach w for­mie po­ka­zów ry­so­wa­nia na żywo. Co roku ry­su­ję kil­ka ty­się­cy osób. Podczas naszego spotkania również wykonał 3 portrety, będące nagrodą dla uczestniczek, które wykonały swoje pracy z wykorzystaniem największej ilości wskazówek, które nam przedstawił. Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach.

Fotorelacja: kliknij