Wybór dalszej ścieżki kształcenia to dylemat nie tylko ucznia, który kończy gimnazjum, ale i jego rodzica „ Gdzie ma się kształcić jego dziecko?” I właśnie te przesłanki towarzyszą nam od samego początku, kiedy podjęliśmy się organizacji Targów Edukacji i Pracy.  Od 12 lat Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi przy współudziale Urzędu Gminy w Małej Wsi i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku organizuje wspomniane przedsięwzięcie. W tym roku impreza odbyła się  22 marca na hali sportowej w Małej Wsi. Patronat honorowy nad Targami obieli: Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska i Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek.  Targi były skierowane do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy Mała Wieś jak i gmin sąsiadujących. Imprezę swoją osobą zaszczycili: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Marcin Pieniak- Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP,  Anna Joachimiak – Radna Powiatu Płockiego, Dariusz Boszko- zastępca Dyrektora PUP w Płocku, Mariola Piasecka- po komendanta Huwca 7-11 OHP w Płocku, Włodzimierz Jeznach – Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś, Sekretarz Gminy Mała Wieś Jadwiga Nowatkiewicz,  Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Joanna Misiakowska , Dyrektor PUL Paweł Kaczyński, Dyrektor I Prywatnego Liceum  Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska, Jolanta Łukasiak Malicka Prezes Vistula Bank Odział Wyszogród, Prezes Banku Spółdzielczego w Małej Wsi Anna Jóźwiak oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gminy Mała Wieś: Kalina Cybulska-Filińska, Elżbieta Witkowska oraz Iwona Sobótko wraz z uczniami klas VII i uczniowie z terenu Miasta i Gminy Wyszogród wraz z opiekunami.

Na Targi przybyło 14 szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego, które zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną. Były to następujące placówki:

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Płocku
 2. Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
 3. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
 4. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich w Płocku
 6. Zespół Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka” w Płocku
 7. Technikum Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
 8. I LO PUL w Płocku
 9. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
 10. Zespół Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej – Curie w Płocku
 11. Zespół Szkół Technicznych w Płocku
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku
 13. Zespół Szkół Medycznych Płock
 14. Centrum Edukacji Grupa Orlen

Instytucje prezentujące się na Targach : Ochotnicze Hufce Pracy z Płocka, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Miejska  Komenda Policji w Płocku, Vistula Bank Spółdzielczy Odział Wyszogród, Firma Avon, POL- SKONE.

W imprezie uczestniczyło ok. 300  uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i zainteresowani  rodzice. Na tegorocznych Targach Pracy i Edukacji już po raz 12 można było znaleźć informacje o kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i możliwościach podjęcia pracy. Była to także okazja do zapoznania się z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Pomocą w tym zakresie służyli doradcy zawodowi z Ochotniczych Hufców Pracy i Centrum Edukacji i Pracy w Płocku, a także przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.

Targi uświetnił występ BIG BAND ze szkoły muzycznej w Płocku pod kierownictwem Krzysztofa Kralki.  Można też było skorzystać  z porad profesjonalnej kosmetyczki  AVON i zapoznać się z ofertą firmy. Vistula  Bank  Spółdzielczy Odział Wyszogród przedstawił swoją ofertę skierowaną do młodzieży. Zaproponował bezpłatne „Konto dla Młodych”, to niewątpliwie dobry początek dla rozpoczynających nowy etap życia. W czasie targów został rozstrzygnięty konkurs i wręczone nagrody. Konkurs przeprowadzony został w 3 kategoriach: dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy „Mój wymarzony zawód”, dla uczniów klas IV-VI „Drzewo genealogiczne- zawody w mojej rodzinie”, dla uczniów klas VII i gimnazjalistów „Ginące zawody w obiektywie”.

Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół oraz poznać wymagania lokalnego rynku pracy i uzyskać informacje o planowanych zawodach. Targi to przede wszystkim pomoc dla młodzieży stojącej przed koniecznością dokonania wyborów szkół, ich rodziców, ale to również możliwość weryfikacji przez szkoły ponadgimnazjalne  swoich ofert edukacyjnych zgodnie z  zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Udział w Targach był nieodpłatny a fundusze na Targi pochodziły z Urzędu Gminy w Małej Wsi i Rady Rodziców z Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, oraz pozyskanych sponsorów

Galeria zdjęć