Informujmy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 9,00, posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 11,00 a posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 13,00. Wszystkie posiedzenia komisji stałych odbędą się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś.