Starosta Płocki Mariusz Bieniek, chcąc docenić regionalnych twórców i wytwórców, postanowił wprowadzić znak, który będzie wyróżniał wyjątkowe produkty i usługi z naszego terenu. Chodzi o znak promocyjny „Z tradycją w przyszłość Powiatu Płockiego” – odznaczenie, które ma nieść jasny przekaz w Polskę i cały świat, że nad tym wyrobem naprawdę warto się pochylić.

Znaku nie otrzymają bowiem wszyscy. Te produkty i usługi, które mogą być w ten sposób uhonorowane, powinny się charakteryzować następującymi cechami:

 • być związane z obszarem przynajmniej jednej z gmin Powiatu Płockiego,
 • kojarzyć się z obszarem i miejscem, w jakim są wytwarzane,
 • być ogólnie dostępne,
 • być wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla środowiska”,
 • być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą,
 • promować obszar, w którym powstały,
 • być bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Znak „Z tradycją w przyszłość Powiatu Płockiego” będzie przyznawany produktom i usługom w kategoriach:

 • Sztuka/rękodzieło;
 • Produkt spożywczy;
 • Produkt usługowy;
 • Zespół regionalny;

O prawo do używania i posługiwania się znakiem mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby fizyczne działające na obszarze gmin Powiatu Płockiego.
Produkt bądź usługa, którym Starosta Płocki przyzna to wyróżnienie, otrzymają logotyp oraz certyfikat. Producenci i usługodawcy mogą używać znaku promocyjnego do oznaczania produktów oraz miejsca prowadzenia działalności usługowej, mogą też posługiwać się znakiem w reklamie i w kontaktach biznesowych. Odznaczenie przyznawane będzie konkretnemu produktowi bądź usłudze na okres jednego roku z możliwością przedłużania.
Aby zgłosić produkt, należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Płocku poprawnie wypełniony formularz. Formularz oraz regulamin dostępne w linku