Jak nazywa się najmniejsze państwo świata?… Wizerunek którego władcy Polski widnieje na banknocie 500-złotowym?… Co to jest wokalna polifonia a capella?… Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy  IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej OMNIBUS – PODGÓRZE 2018, który odbył się 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Podgórzu.

Celem turnieju było promowanie wiedzy interdyscyplinarnej wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Mała Wieś i gmin sąsiadujących. Konkurs tradycyjnie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap przeprowadzono w kwietniu. Polegał on na rozwiązaniu w ciągu 30 minut testu składającego się z 3 części. Mogli przystąpić do niego wszyscy chętni uczniowie klas IV-VI zaproszonych szkół. Do etapu międzyszkolnego przystąpili laureaci eliminacji szkolnych (po 2 z każdej szkoły). 12 uczniów w ciągu 30 minut  rozwiązywało test finałowy   złożony z 30 pytań zamkniętych. Wiedza „szkolnych omnibusów” była tak wyrównana, że nie obyło się bez dogrywki. Ostatecznie decyzją jury złożonego z nauczycieli przybyłych do Podgórza wraz z uczniami, tytuł laureata uzyskał uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie Piotr Ciarka. Zdobył on nagrodę główną po raz kolejny ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Małej Wsi. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia uczniom i nauczycielom ze: Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie, Szkoły Podstawowej im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach, Szkoły Podstawowej im. Kpr. F.I. Grabowskiego w Bodzanowie, Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie oraz, oczywiście, gospodarzom.

Już teraz zapraszamy na następną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym. – Beata Ostrowska, Urszula Zielińska.