W dniu 26 czerwca 2018 roku  podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mała Wieś” przeprowadzonego przez Urząd Gminy w Małej Wsi w ramach promocji projektu: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Celem konkursu była  promocja odnawialnych źródeł energii i wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym,  kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, zainteresowanie  problemami racjonalnego gospodarowania energią, poszerzenie wiedzy na temat poprawy jakości powietrza i wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwrócenie uwagi uczniów na konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (zastąpienie surowców naturalnych nieodnawialnych) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej a także kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

Konkurs został przeprowadzony  w następujących kategoriach wiekowych:
1) szkoła podstawowa – klasy I-III,
2) szkoła podstawowa – klasy IV-VI,
3) szkoła podstawowa – klasy VII i gimnazjum klasy II – III.

Komisja konkursowa przyznała w kategorii

szkoła podstawowa klasy I-III:

I miejsce dla  Igora Majorkiewicza ze Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi klasa I,

II miejsce dla  Karoliny Więckowskiej ze Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi klasa III,

III miejsce dla Szymona Krzemińskiego ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu klasa II.

szkoła podstawowa – klasy IV-VI:

I miejsce dla Jakuba Krzemińskiego ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu klasa V.

szkoła podstawowa – klasy VII i gimnazjum klasy II – III:

I miejsce dla  Natalii Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi klasa VII, II miejsce ex  aequo dla  Weroniki Jeznach ze Szkoły Podstawowej im.W.H.Gawareckiego w Małej Wsi klasa VII i  Mai Leonarczyk ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu klasa VII.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierz Jeznach i Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wręczyli  uczniom dyplomy oraz nagrody.  Oprócz plecaków i sprzętu turystycznego uczniowie otrzymali rowery górskie. Wystawa prac konkursowych planowana jest w Urzędzie Gminy Mała Wieś od lipca 2018 roku.

Galeria zdjęć