W dniu 12 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Mała Wieś. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz pracownicy urzędu. Na spotkaniu zostały omówione sprawy związane z realizacją wydatków z funduszu sołeckiego w 2018 roku oraz plany na 2019 rok. Poruszono temat organizacji tegorocznych XX Dni Gminy Mała Wieś i włączenia się wszystkich mieszkańców w tą ważną dla naszej Gminy uroczystość. Sołtysi zostali poinformowani o terminie gminnych dożynek, które odbędą w niedzielę 9 września 2018 roku podczas XX Dni Gminy Mała Wieś. Omówiono  również sprawy związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Mała Wieś, zasadami i kosztami wynajmu świetlic wiejskich, a także  organizacją publicznego transportu zbiorowego. Rozmawiano o potrzebach przewozowych na terenie Gminy Mała Wieś z uwzględnieniem sieci komunikacyjnych niezbędnych do zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, ilości pasażerów na danych  liniach komunikacyjnych oraz optymalnych rozwiązaniach w tym zakresie.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.