Termin naboru wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został wydłużony do 31 października. Kopie protokołów oszacowania szkód, bez adnotacji Wojewody, wydawane są w Urzędzie Gminy Mała Wieś, w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych u Pani Agnieszki Jóźwiak. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 242697966 lub 242697979.

Treść komunikatu.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.