W dniu 5 listopada o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita  Gawareckiego w Małej Wsi odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”. Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości. Otwarcie wystawy będzie połączone z podsumowaniem konkursów i projektu „Rzeczpospolita Elegancka” realizowanego w ramach tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Ekspozycja będzie prezentowana w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 17 , w tygodniu poprzedzającym Święto Niepodległości (w dniach od 5 do 9 listopada).

Zapraszamy!