W niedzielę 25 listopada 2018 r. w Małej Wsi odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Mała Wieś włączonej do KSRG  samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Małej Wsi, którą w intencji strażaków odprawił ksiądz proboszcz Edward Kuzak. Następnie  druhowie a także zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed strażnicę OSP.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na placu przed remizą OSP w Małej Wsi. Przy zgromadzonych mieszkańcach i gościach, nastąpiło złożenie meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego  Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Płocku bryg. Grzegorzowi Padzik. Następnie odśpiewano hymn państwowy i podniesiono flagę na maszt.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku –  bryg. Grzegorz Padzik, Wójt Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – mł. bryg. Artur Czachowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Hilary Januszczyk, Radny Powiatowy – Apolinary Gruszczyński, Przewodniczący  Rady Gminy Mała Wieś – Andrzej Pielat, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku – Karolina Koper, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy oraz mieszkańcy.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego przez Ks. Edwarda Kuzaka – Proboszcza tutejszej parafii oraz przekazanie Prezesowi OSP Mała Wieś kluczyków do samochodu.  Przekazania kluczyków dokonali: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku –  bryg. Grzegorz Padzik, Wójt Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski.

Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski w przemówieniu  podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu Urzędu oraz wszystkich druhów OSP Mała Wieś  wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego. Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za wspólną pracę, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.

Galeria zdjęć