Urząd Gminy Mała Wieś informuje o możliwości uzyskania pomocy finansowej na działalność oraz rozwój dla istniejących oraz nowo powstałych Kół Gospodyń Wiejskich w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych dla koła.

Wniosek o wpis należy złożyć u Pełnomocnika w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku do 27 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje w linku