Wszyscy lubimy Święta Bożego Narodzenia, z utęsknieniem czekamy na choinkę, kolędy i pierwszą gwiazdkę na niebie w wigilijny wieczór. Chcąc jeszcze bardziej rozpalić świąteczny ogień w sercach mieszkańców naszej gminy, zaprosiliśmy rodziny z terenu gminy do udziału w konkursie na wykonanie lampionów świątecznych. Lampion musiał być wykonany własnoręcznie przez uczestników konkursu, tj. rodzinę jako forma przestrzenna według wszelkich możliwości twórczych z dowolnego materiału, technika była zupełnie dowolna. Niedopuszczalne było użycie elementów gotowych z seryjnej produkcji.


Zgodnie z regulaminem konkurs skierowany został do rodzin z terenu Gminy Mała Wieś. Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 14.12.2018r. do godz. 14.00 do Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w Małej Wsi ul. Warszawska 31. W/w terminie zgłoszone zostały łącznie 23 prace.
Do wyłonienia I,II i III miejsca zostało powołane przez Organizatora Jury konkursowe w składzie: Pani Jadwiga Nowatkiewicz- Sekretarz Gminy Mała Wieś; Pani Alicja Białecka- Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Odziałem Integracyjnym w Małej Wsi, Pani Bodusława Radzka- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.
Jury konkursowe spotkało się z bardzo trudnym zadaniem, wszystkie prace są tak piękne i wyjątkowe, że trudno było podjąć ostateczną decyzję. Podczas oceny prac Jury nie znało ich adresatów, każda ozdoba posiadała jedynie numer, który przydzielony został podczas dostarczenia pracy wraz z kartą zgłoszeniową. Jury oceniając prace uczestników konkursu, zwróciło uwagę głównie na to, czy stworzony lampion nie posiada elementów z produkcji seryjnej i czy podczas jego zaświecenia nie będzie zagrożony jego zapaleniem. Punktem oceny była również pomysłowość, estetyka pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy.

Wyniki konkursu:
1 miejsce- Rodzina Gołębiowskich z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani Andżelika Gołębiowska
II miejsce- Rodzina Mielczarków z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani Paulina Mielczarek
III miejsce- Rodzina Maćkiewiczów ze Starych Święcic- reprezentant rodziny Pani Alicja Maćkiewicz

Jury konkursowe przyznało również jedno wyróżnienie
Wyróżnienie- rodzina Krzemińskich z Chylina – reprezentant rodziny Pani Monika Krzemińska

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają nagrody za udział w konkursie. U nas nie ma przegranych, są tylko SAMI WYGRANI!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników naszego świątecznego konkursu jutro tj w środę 19 grudnia na godzinę 15.00 do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi po odbiór nagród. (Osoby które nie będą mogły dotrzeć zapraszamy w czwartek i piątek w godzinach pracy MultiOsady).
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego świątecznego konkursu. Wszystkie prace są naprawdę wyjątkowe. Dziękujemy również naszej Komisji Konkursowej, wiemy z jakim wyzwaniem się spotkaliście… to nie było łatwe zadanie.

W konkursie udział wzięły następujące rodziny:
1. Rodzina Ćwik z Małej Wsi
2. Rodzina Gołębiowskich z Małej Wsi
3. Rodzina Białeckich z Małej Wsi
4. Rodzina Grzelak z Niździna
5. Rodzina Pielat z Liwina
6. Rodzina Małkiewicz z Perek
7. Rodzina Maćkiewicz z Orszymowa
8. Rodzina Gozdur ze Starego Arciszewa
9. Rodzina Józwik z Małej Wsi
10. Rodzina Damaziak z Małej Wsi
11. Rodzina Krzemińskich z Chylina
12. Rodzina Jendrzejewskich z Nowych Święcic
13. Rodzina Pielat z Liwina
14. Rodzina Kokosińskich z Niździna
15. Rodzina Gozdur z Bród Dużych
16. Rodzina Gozdur z Bród Dużych
17. Rodzina Wiśniewskich z Małej Wsi
18. Rodzina Stępków z Nakwasina
19. Rodzina Maćkiewicz ze Starych Święcic
20. Rodzina Mielczarek z Małej Wsi
21. Rodzina Rosińskich z Niździna
22. Rodzina Owsik z Małej Wsi
23. Rodzina Rychlik z Małej Wsi
Serdecznie wszystkim gratulujemy.
autor: Ewa Grzelak

Fotorelacja