Wójt Gminy Mała Wieś informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Mała Wieś przymrozków wiosennych – Urząd Gminy Mała Wieś rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 24.05.2019 r.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, w biurze podawczym oraz w pokoju nr 6 lub do pobrania ze strony urzędu.

Więcej informacji będzie można uzyskać pod nr telefonu: (24) 269 79 79.

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 r. (Kopia złożonego wniosku o płatności bezpośrednie na 2019r. z mapkami),
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty,
  3. Kopia polisy ubezpieczenia upraw rolnych.

Uwaga!!!!

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie, szczegółowo rozpisane np. żyto ozime, rzepak ozimy, ziemniaki jadalne, trawy na gruntach ornych, trwałe użytki zielone itp. ze szczegółowym rozpisaniem poszczególnych upraw zgodnie z tabelą nr 1 wniosku. Poszczególne gatunki zwierząt należy rozpisać we wniosku według grup wiekowych.

Do pobrania:
Wniosek o oszacowanie szkód
Informacja o przymrozkach