Wójt Gminy Mała Wieś informuje, iż w związku z wystąpieniem gradobicia na terenie Gminy Mała Wieś, głownie w sołectwie Nowe Gałki, w uprawach: kukurydzy, buraków, buraków cukrowych, ziemniaków – Urząd Gminy Mała Wieś rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych. Wnioski przyjmowane będą do dnia 24.06.2019 r.

Treść komunikatu