Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Podgórzu dołączyła do elitarnego grona szkół posiadających tytuł SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ, który jest najważniejszym honorowym tytułem nadawanym szkołom przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Ten ogólnopolski program ma na celu podniesienie jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako system zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.Tytuł jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie oceniania kształtującego, czyli strategii uczenia się i nauczania, jak również docenieniem wysiłków nauczycieli i dyrektora szkoły.                               Wręczenie  wyróżnienia miało miejsce  6 czerwca 2019 roku  podczas Panelu Koleżeńskiego, w którym wzięli udział przedstawiciele władz Centrum Edukacji Obywatelskiej, sekretarz Gminy Mała Wieś, reprezentant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Dzierżanowa oraz  zainteresowani nowoczesnymi  praktykami  dydaktycznymi  nauczyciele i dyrektorzy ze szkół w Konarach, Woli Kiełpińskiej i Blichowie oraz rodzice i uczniowie. Pierwsze doświadczenia z elementami OK szkoła zdobyła  podczas realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” – FIO w latach 2010 – 2013. W roku 2014 przystąpiono do programu „Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej się”, a od 2016 do programu Całościowy Rozwój Szkoły Poziom Zaawansowany, czyli CRS2, który zakończony został otrzymaniem powyższego tytułu. Do sukcesu szkoły przyczynili się nauczyciele realizatorzy programu: Małgorzata Majorkiewicz, Beata Ostrowska, Monika Górka, Lidia Figurska, Agnieszka Brzoza, Anna Borówka.

Gratulacje.

Iwona Sobótko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu