Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

Kto może złożyć wniosek ?
Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha.
Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Limity dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych nie łączą się z limitami z innych obszarów „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli z obszarów A, B, C i D, a więc z pomocy na nawadnianie mogą korzystać rolnicy, którzy już otrzymali dotacje na zakup maszyn rolniczych czy na rozwój produkcji mleka, bydła mięsnego lub prosiąt.

Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Operacje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające.
2. Operacje powiększające obszar nawadniania.
3. Operacje jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Opis:
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku ulepszenia istniejących instalacji nawadniających celem jest doprowadzenie do oszczędności wody na poziomie min. 10% (każda z inwestycji tego rodzaju będzie musiała mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody).
Przykładowe koszty kwalifikowane:
– nakłady poniesione na wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania (studnie, zbiorniki);
– zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru wody, pomiaru zużycia wody,
– zakup urządzeń do magazynowania, uzdatniania i odzyskiwania wody;
– zakup urządzeń lub nowych instalacji do rozprowadzania wody;
– nabycie oraz montaż nowych systemów nawadniających.
Preferowane są wnioski spełniające następujące kryteria:
– położenie gospodarstwa na terenie gminy zagrożonej suszą rolniczą;
– potencjalne oszczędności wody dla operacji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające;
– realizacja programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Nie ma konieczności wykazywania wzrostu wartości dodanej (GVA). Dla tego rodzaju pomocy nie będą stosowane także wymagania co do dolnej i górnej granicy wielkości ekonomicznej.

Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
wrzesień 2019

Więcej informacji pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html