W dniu 25 sierpnia 2019 roku odbyły się Dożynki Powiatu Płockiego w Brudzeniu Dużym. Gminę Mała Wieś podczas uroczystości dożynkowych reprezentowała delegacja na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Andrzejem Pielatem oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi. Uroczysta msza święta w intencji plonów została odprawiona w kościele parafialnym w Bądkowie Kościelnym. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli w korowodzie do Brudzenia Dużego. W korowodzie zaprezentowaliśmy wieniec dożynkowy wykonany przez pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Wieniec dożynkowy został wykonany w formie klasycznej podwójnej korony z kłosów podstawowych zbóż: owsa, żyta, pszenicy i jęczmienia z tegorocznych zbiorów, uwieńczonej krzyżem. Podczas uroczystości dożynkowych Starosta Płocki Mariusz Bieniek wręczył medale ,,Zasłużony dla Powiatu Płockiego” jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju naszego regionu i po raz pierwszy wyróżnienie ,,Lider Rolnictwa w Powiecie Płockim”, którego celem było uhonorowanie osób fizycznych za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Wyróżnienie przyznawane jest rolnikom prężnie prowadzącym swoje gospodarstwo rolne, zaangażowanym w życie społeczne wsi, gminy, regionu, wprowadzającym innowacje w rolnictwie, absorbującym środki unijne. Podczas dożynek tytułem Lider Rolnictwa w Powiecie Płockim został uhonorowany Pan Andrzej Pielat.