W dniu 8 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego oraz radnego sejmiku województwa mazowieckiego Artura Tomasza Czaplińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Mała Wieś Andrzeja Pielata i Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski oraz radni, sołtysi i mieszkańcy  Gminy Mała Wieś.

Tematem przewodnim spotkania były kierunki rozwoju Gminy Mała Wieś. Poruszono kwestie ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony wód, realizacji inwestycji drogowych  oraz możliwości uzyskania dofinansowań do tych inwestycji, oświaty, ochrony zdrowia oraz zagospodarowania przestrzennego gminy. Mieszkańcy gminy pytali o działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, o dostępność do specjalistycznych leków w aptekach, poruszyli kwestie dofinansowań do budowy dróg na terenie Gminy Mała Wieś.