Pamiętamy

1 września 2019 roku, w  80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, delegacja na czele z Wójtem Gminy Mała Wieś Zygmuntem Wojnarowskim złożyła kwiaty i zapaliła znicze w hołdzie poległym w czasie II wojny światowej przy pomniku w Małej Wsi i na mogile poległych harcerzy  na cmentarzu parafialnym w Zakrzewie Kościelnym.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.