Zapraszamy mieszkańców Gminy Mała Wieś na spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 62 w związku z realizacją na zlecenie Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn. ,,Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock-Wyszogród wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”. Celem spotkania będzie omówienie rozwiązań projektowych przyjętych w Koncepcji Programowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś na sali konferencyjnej.

Mapa skrzyżowanie w Brodach Dużych z drogą krajową nr 62

Mapa skrzyżowanie w Chylinie z drogą krajową nr 62