Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rozpoczyna kampanię społeczną 4U! Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową kampanii społecznej 4U! www.4u.tpcoe.gov.pl , na której znajdują się film oraz animacje edukacyjne przedstawiające sposób właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania jest strategicznie ukierunkowana na dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez wykorzystanie środków komunikacji społecznej. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW dąży w ten sposób do poprawy świadomości – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

W filmie promocyjnym i czterech animacjach edukacyjnych, zaprezentowano opracowaną przez CPT ABW procedurę w 4 krokach (4U!) – Uważaj, Uciekaj, Ukryj się i Udaremnij Atak. Procedura 4U! prezentuje właściwy sposób postępowania w przypadku zagrożenia ze strony masowego zabójcy.