Urząd Statystyczny w Warszawie przedstawia kalendarium badań statystycznych na 2020 rok. Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskiwanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych min. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym).  Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania pracy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.