„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wybrane programy na 2020 rok”, (Premia Młody Rolnik, Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Premia na Rozpoczęcie Działalności Rolniczej, Nawadnianie)

TERMIN: 12 marca 2020 r, GODZINA: 10.00

MIEJSCE:  Urząd Gminy Mała Wieś, Sala posiedzeń,

WYKŁADOWCA: Jadwiga Skibowska- MODR o/ Płock;

ORGANIZATOR: Remigiusz Kowalski, tel. 723-436-139, 509-410-765.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.