Informacja

mar 24, 2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania, zamknięte zostają wszystkie place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych, przedszkolu i Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, siłownie zewnętrzne i  świetlice wiejskie na terenie Gminy Mała Wieś. Proszę o ograniczenie wyjść z domu, zgromadzeń i  spotkań a także spacerów.Apeluję o stosowanie się do wszystkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/Zygmunt Wojnarowski