W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mała Wieś  podjąłem decyzję o zamknięciu urzędu dla interesantów. Od wtorku, 17 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Mała Wieś zawiesza obsługę bezpośrednią interesantów. Obsługa mieszkańców będzie prowadzona  telefonicznie, za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, poczty elektronicznej lub ePUAP, w godzinach pracy  urzędu. W sytuacjach nagłych wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, sprawy będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.  Druki do pobrania znajdują się na stronie www.malawies.pl w zakładce  Dokumenty. Wszystkie opłaty proszę dokonywać w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi lub on-line.

Wszelkie informacje można uzyskać:

gmina@malawies.pl

tel 242697960

fax 242697961

Proszę o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego  Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/Zygmunt Wojnarowski