Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Osoby, które od dnia 14 marca 2020 r. utraciły dochód w wyniku obniżenia wynagrodzenia za pracę lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, już za miesiąc kwiecień 2020 roku będą miały liczony dochód z uwzględnieniem utraty.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi – telefon: 24/269-79-77.