W czwartek 14 maja 2020 roku zostaje otwarta dla czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi działająca przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Biblioteka zostaje otwarta wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów książek.W Bibliotece nie będą odbywały się spotkania i zajęcia, nie będzie też możliwe korzystanie z komputerów, ksero itp.. Książki będą przyjmowane i wydawane przy specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym stanowisku z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (pracownik oddzielony będzie od czytelników szybą/pleksi, zaopatrzony w rękawice, przyłbice lub maseczkę i płyn do dezynfekcji). Czytelnicy nie będą mieli możliwości swobodnego poruszania się między półkami z książkami (brak wolnego dostępu do księgozbioru). Zachęcamy do zamawiania książek poprzez katalog on-line oraz telefonicznie. Rezerwacje składane telefoniczne i poprzez katalog online będą realizowane następnego dnia.Rezerwacje telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Zwracane przez czytelników książki przez okres 7️ dni będą pozostawały w kwarantannie. W katalogu przy książce pozostającej w kwarantannie pojawi się adnotacja KWARANTANNA.Czytelnicy przebywający w bibliotece zobligowani są do noszenia maseczek ochronnych  zakrywających usta i nos oraz rękawic ochronnych. Przy stanowisku zdawczo-odbiorczym może znajdować się tylko jedna osoba. Osoby, które czekają w kolejce muszą zachować bezpieczną odległość (2️ metry) od kolejnego użytkownika.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z biblioteki i wypożyczania w związku z COVID-19.