Wójt Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisko sekretarka w Referacie Organizacyjnym.

Wymagania kwalifikacyjne:

-wykształcenie wyższe,

-wymagania pozostałe: komunikatywność, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy,  znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Umowa na zastępstwo, na czas określony (2 lata).

List motywacyjny wraz z CV proszę przesyłać:

– pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Mała Wieś, Mała Wieś ul., Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś,

– pocztą elektroniczną gmina@malawies.pl,

lub składać osobiście w sekretariacie urzędu w godzinach 7.00-15.00.

w terminie do 25 maja 2020 roku (poniedziałek) godz. 15.00.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Klauzula informacyjna RODO kandydata do pracy