Szanowni Państwo,
kierując się troską o zdrowie naszych najmłodszych dzieci i ich rodziców  oraz pracowników administracji i obsługi, informuję, że od 6 maja 2020 roku Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi i oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu w Gminie Mała Wieś pozostaną nadal zamknięte.     

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek zostanie podana z wyprzedzeniem.

Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski