Szanowni Państwo,
kierując się troską o zdrowie naszych najmłodszych dzieci i ich rodziców  oraz pracowników administracji i obsługi, informuję, że od 6 maja 2020 roku Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi i oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu w Gminie Mała Wieś pozostaną nadal zamknięte.     

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek zostanie podana z wyprzedzeniem.

Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.