Harmonogram szkoleń on-line z zakresu edukacji prawnej prowadzone przez Fundację TOGATUS PRO BONO.

• Sprawa rozwodowa

21.05.2020 godz. 18:00 https://www.facebook.com/events/671249380333338/

• Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

22.05.2020 godz. 18.00 https://www.facebook.com/events/247855909630416/

• Na podstawie i w granicach prawa

25.05.2020 godz. 17.00 https://www.facebook.com/events/580932972556291/

• Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

26.05.2020 godz. 17:00 https://www.facebook.com/events/247460249938546/

• Sprawy alimentacyjne

27.05.2020 godz. 18:00 https://www.facebook.com/events/279748386735263/

• Upadłość konsumencka

28.05.2020 godz. 18.00 https://www.facebook.com/events/2732520706978633/