Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku będą przyjmowane w dniu 12 czerwca 2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 po uzgodnieniu telefonicznym  242697967.

                                                                            Wójt Gminy Mała Wieś

                                                                                            /-/Zygmunt Wojnarowski