5 czerwca 2020 roku w Płockiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Adama Struzika podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Orszymowo- Lasocin”. W ramach w/w zadania zaplanowano przebudowę 1002 m drogi.