Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydata na staż w Referacie Planowania i Finansów

Wymagania:

-osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,

-wiek od 18 lat do 29 lat,

-dobra znajomość obsługi komputera w tym programów WORD, EXCEL,

-preferowane osoby w czasie studiów zaocznych związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością lub po ich zakończeniu,

-osoba zamieszkała na terenie Gminy Mała Wieś.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się osobiste do Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś po uzgodnieniu telefonicznym terminu 242697971 w terminie do 3 czerwca 2020 roku do godziny 15.00.