Urząd Gminy Mała Wieś informuje, iż od 23 czerwca 2020 roku/wtorek/ rozpocznie się wypłata stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z dyspozycją wskazaną we wniosku. Wypłaty będą realizowane przez Bank Spółdzielczy w Małej Wsi.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.