Informujemy, że w związku z wyrwanym hydrantem podczas prac polowych w miejscowości Ściborowo doszło do awarii w dostawie wody z wodociągu komunalnego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Główczynie. Trwają prace nad szybkim usunięciem awarii.

Przerwa w dostawie wody objęła miejscowości : Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Liwin, Rąkcice, Nakwasin, Stare Święcice, Nowe Święcice, Wilkanowo, Orszymowo, Lasocin,Kiełtyki, Ściborowo, część ulic w miejscowości Mała Wieś(działki) i część domów w miejscowości Perki.