Wójt Gminy Mała Wieś zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Mała Wieś na warsztaty związane z pracami nad 6 strategicznymi dla Gminy Mała Wieś dokumentami:

 • Strategią Rozwoju Gminy Mała Wieś,
 • Programem Rewitalizacji Gminy Mała Wieś,
 • Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mała Wieś,
 • Programem ochrony środowiska,
 • Projektem założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mała Wieś w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • Programem opieki nad zabytkami.

w środę 26 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00  na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi.

Spotkanie poprowadzą moderatorzy reprezentujący Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z Cieszyna, którzy wspierają realizacyjnie i doradczo w procesie planowania strategicznego Urząd Gminy Mała Wieś.

Plan spotkania:

Część prezentacyjna – 20 minut

 1. Co ma na celu warsztat strategiczny?
 2. Fakty i liczby – syntetyczny portret Gminy Mała Wieś
 3. Gmina Mała wieś oczami jego mieszkańców.

Część dyskusyjna – 90 minut

 1. Moderowana dyskusja problemy i potencjały Gminy Mała Wieś
 2. Gmina Mała Wieś w perspektywie 2030 roku – jaki ma być?
 3. Projekty, przedsięwzięcia, działania – co należy zrobić aby podnieść jakość życia w mieście?

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w warsztatach pozwoli zebranie od Państwa uwag, opinii oraz wniosków umożliwiających zbudowanie planów strategicznych dla Gminy Mała Wieś.

Warsztaty zostaną zrealizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 tj. założenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

 Wójt Gminy Mała Wieś

/-/Zygmunt Wojnarowski