Gmina Mała Wieś otrzymała 2.000.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. budowa nowej stacji uzdatniania wody. W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa oraz zostaną wykonane roboty budowlane polegające na budowie stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.